postheadericon Konkurs plastyczny "Śmieciowy Ludek"

Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach zaprasza do wzięcia udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA FORMĘ EKOLOGICZNĄ
„ŚMIECIOWY LUDEK”
CELE:
1.Wdrażanie działań proekologicznych (segregacja odpadów).
2. Uświadomienie przetwarzalności wielu nieużytecznych przedmiotów w innowacyjny sposób.
3.Troska o czystość środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia.
4.Pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczestników terapii zajęciowych z terenu gminy Iwierzyce.
3. Prace powinny nawiązywać do tematu konkursu.
4. Technika prac – forma przestrzenna z wykorzystaniem różnorodnych surowców wtórnych takich jak np. butelki, baterie, słoiki, kapsle, makulatura, puszki.
5. Jeden autor może przekazać na konkurs maksymalnie 1 pracę.
6. Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane.
7. Każdą pracę należy opisać, podając następujące dane: imię, nazwisko, wiek autora, klasa oraz adres placówki.

TERMIN:
1. Prace zabezpieczone przed zniszczeniem (zgnieceniem) należy dostarczyć do
22 września 2011 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach
Wiercany 29
39-124 Iwierzyce

NAGRODY:
1.Organizator powoła jury, które rozstrzygnie konkurs. Przy ocenie prac powołane jury kierować się będzie, między innymi następującymi kryteriami: pomysłowość,
wykorzystanie surowców wtórnych, estetyka dostarczonych prac.
2. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu.

ludek1

Regulamin konkursu w formacie PDF jest do pobrania pod tym linkiem.

 

P.S. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac, w galerii prezentujemy kilkanaście wybranych zdjęć. Zapraszamy serdecznie na wystawę "Smieciowych Ludków", która będzie trwać do końca października br.