postheadericon Wybory Miss Nastolatek 2011 - Nockowa 29.05.2011 r.

W s?oneczn? niedziel? 29 maja 2011 r. odby?y si? I-sze wybory Miss Nastolatek Gminy Iwierzyce. Doskona?? okazj? do zorganizowania tej imprezy by? X-ty Jubileuszowy Dzie? Nockowej. Na estradzie zaprezentowa?o si? osiem kandydatek w wieku od 15 do 18 lat, które przesz?y d?ugie przygotowania prowadzone przez p. Dorot? Siewiersk?. Kandydatki wyst?pi?y w trzech uk?adach: sportowym, biurowym ("Ma?a Czarna") oraz w sukniach ?lubnych. slubneWszystkie trzy wej?cia wywo?a?y ?yw? reakcj? publiczno??i i du?y aplauz.

Oczywi?cie wybory nie odby?yby si? bez komisji, w której sk?ad wchodzili: p. Wioletta Sowi?ra? - wspó?w?a?cicielka firmy "Sow-pol" z Sielca, p. Bogus?aw Mucha - wójt Gminy Iwierzyce, p. Janusz Klimek - radny Gminy Iwierzyce oraz p. Jaros?aw Broda - w?a?ciciel firmy "Broda e-Shops System". komisjaBardzo dzi?kujemy szacownej komisji, która podj??a si? ?mudnego trudu wyboru i czynnie wzi??a udzia? w wyborach, zadaj?c pytania kandydatkom.

Miss Nastolatek Gminy Iwierzyce 2011 wybrano Urszul? Czaja, a I-sz? V-ce Miss zosta?a Paulina Szeliga. laureatkiWszystkie uczestniczki konkursu dosta?y bardzo atrakcyjne nagrody m.in. komplety srebrnej bi?uterii dla laureatek, odtwarzacze mp4 i mp3, urz?dzenia do piel?gnacji w?osów, komplety kosmetyków, pami?tkowe - wielkoformatowe zdj?cia oraz bombonierki.

Za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz za ufundowanie nagród bardzo dzi?kujemy naszym sponsorom, do których nale??: Zenon Malski - hotel "Grand Via Senator", Agata i Robert Dziak - A&R - tania odzie?, Helena Kazimierska - GS SCh w Iwierzycach, Wioletta i Kazimierz Sowi?ra? - "Sow-pol", Jaros?aw Broda - "Broda e-Shops System", Anna i Andrzej Dziuban, Mateusz Bryga? - El-Mat Ropczyce, Kwiaciarnia w Iwierzycach.

Kandydatkom i wszystkim, którzy przyczynili si? do zorganizowanie tej imprezy gor?co dzi?kujemy. W zwi?zku z pozytywnym przyj?ciem oraz du?? frekwencj? na widowni, liczymy, ?e za rok odb?dzie si? II-ga edycja, na któr? ju? teraz wszystkich serdecznie zapraszamy!!!

Galeria zdj??.

buy cialis with paypal cheap cialis online - millpharmacy.com buy generic cialis online canada