postheadericon Spotkanie z Wiceministrem Skarbu Państwa – Janem Burym

psl spotkanie

W niedzielę 20 marca 2011r. o godz.15:00, w sali GOK odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Jan Bury – Wiceminister Skarbu Państwa,  Wiesław Rygiel – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Płoszaj – Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Mariusz Kawa – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Wiesława Lada – Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej, Władysław Szczęch – z-ca Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wiesław Baranowski – dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego, Wiesław Maziarz - zastępca burmistrza Ropczyc, Bogusław Mucha – wójt Gminy Iwierzyce, Jerzy Jakubiec – były wójt Gminy Iwierzyce, Barbara Traciak – członek zarządu powiatowego PSL i sołtys Zagorzyc. Obecni byli również członkowie Zarządu Powiatowego PSL, radni, sołtysi, panie z KGW, strażacy, przedstawiciele klubów sportowych z terenu gminy Iwierzyce oraz przedstawiciele rolników. Na spotkaniu poruszano tematy związane z sytuacją polskiej wsi, dzielono się uwagami, wymieniano poglądy.