postheadericon RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane RODO - Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach informuje że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce;

Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.    Dane osobowe:
- zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) - przetwarzane będą w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody lub w celu wykonania wcześniej zawartej umowy, a także w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów prawa.

4.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie prawa oraz podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia danych.

5.    Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

6.    Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – prawo do cofnięcia zgody (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

7.    Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.    Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych może wynikać z przepisu prawa, ale także podstawą do przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Panią/Pana zgoda w postaci oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić realizację określonego celu przetwarzania.

9.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.